Gavel 1, 3829 EA Hooglanderveen

Bel Ons: 033-2007310

Mijn personeel heeft geldzorgen. Wat kan als werkgever doen?

Steeds meer ondernemers krijgen ermee te maken: ze hebben niet alleen zelf financiële problemen, maar ook hun werknemers kampen met geldzorgen. En dat kan ook invloed hebben op de werkvloer. Hoe kun je hier als werkgever het beste mee omgaan? Steeds meer Nederlanders hebben moeite om de eindjes financieel aan elkaar te knopen. Werknemers met […]

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen in een brief aan de Tweede Kamer. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) […]

BIK (Baangerelateerde investeringskorting) tijdelijke korting op investeringen

Met de BIK krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. Voor investeringen die vanaf 1 oktober 2020 zijn gedaan. […]

Aanvullende TVL-subsidie voor horeca

Verplicht gesloten horecaondernemingen ontvangen een eenmalige aanvullende subsidie bovenop de TVL-subsidie in het 4e kwartaal van 2020. Deze subsidie is niet bedoeld voor event-catering en hotel-restaurants. Young People helpt u graag, vul onderstaande aanvraag formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb)

De TVL helpt mkb-bedrijven bij het betalen van een deel van hun vaste lasten, exclusief loonkosten. Hoe en wanneer kan ik de TVL aanvragen? Aanvragen van de verlengde TVL-regeling voor het 4e kwartaal van 2020 kan vanaf half november 2020 tot en met 29 januari 2021. Young People help u graag met het aanvragen. Hieronder […]

Vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

VANAF 16 NOVEMBER 2020 IS DE AANVRAAG PERIODE VAN START!(t/m 13 december 2020 is het mogelijk om de aanvraag in te dienen.) Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. Vanaf 1 januari 2021 moet sprake […]

Aanvullingen op derde steunpakket corona

De opleving van het coronavirus en de huidige maatregelen hebben flinke gevolgen voor de economie. Het kabinet stelt extra geld beschikbaar voor ondernemers die door de recente maatregelen een onevenredig harde klap hebben gekregen. Zo krijgt de horeca een eenmalige subsidie op aangelegde en nu onbruikbare voorraad. Ook komen meer sectoren – waaronder de transportsector […]

NOW 3.0

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW 3.0. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW 3.0-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. NOW 3.0 […]

Verlof, reizen, ziekte, quarantaine en loon

Wanneer recht op loon? Het is al een hele tijd onduidelijk of de medewerker het recht op loon behoud in bepaalde situaties die ontstaan tijdens de coronacrisis. Zoals tijdens reizen, ziekte, verlof en quarantaine. Hier is sinds kort door de overheid enige duidelijkheid in geschept. Duidelijkheid die ook weer afhankelijk is van de betreffende situatie.  Reisadvies en recht op […]