Gavel 1, 3829 EA Hooglanderveen

Bel Ons: 033-2007310

NOW 3.0

Vanaf maart tot en met september zijn de NOW 1.0 en NOW 2.0 van kracht geweest. Per 1 oktober 2020 geldt NOW 3.0. Deze bestaat uit 3 tijdvakken van 3 maanden, tot 1 juli 2021. De NOW 3.0-steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. NOW 3.0 is onderdeel van een omvangrijk steun en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en voor van-werk-naar-werk. Neem contact met ons op, om de aanvraag voor u te regelen.