Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Mag ik als werkgever weigeren dat een werknemer zijn of haar vakantie intrekt?

Ja, dat mag je als werkgever weigeren. Is er voldoende werk, dan is er niet direct reden om dit te doen. Is er (te) weinig werk of reeds vervanging geregeld, dan is het te overwegen deze intrekking te weigeren.