Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Now4 van januari tot juli 2021 = OPEN!

De NOW 4 is voor ondernemers met personeel die verwachten dat ze minimaal 20% minder omzet draaien over een periode van 3 maanden.

U kunt de NOW4 voor het eerste kwartaal 2021 aanvragen vanaf 15 februari 2021. Het loket voor de 4e aanvraagperiode is geopend van 15 februari tot en met 14 maart 2021. Deze aanvraag wordt met terugwerkende kracht wel of niet toegekend. Young People helpt u graag bij de aanvraag.

Als u uw werkelijke percentage omzetverlies weet, kunt u met de rekenhulp Simulatie NOW inschatten hoe hoog de definitieve tegemoetkoming wordt in vergelijking met het voorschot.