Gavel 1, 3829 EA Hooglanderveen

Bel Ons: 033-2007310

Thuiswerken; de vaste reiskostenvergoeding

Naar aanleiding van het Beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis, zijn er voor de reiskosten nieuwe afspraken gemaakt. Voor de reiskosten met een vast en gelijkmatig karakter bestaat de mogelijkheid een vaste onbelaste vergoeding af te spreken, bijvoorbeeld voor het woonwerktraject (zie onderdeel 4 van het besluit van 20 maart 2015, nr. BLKB2015/0188M (Stcrt. 2015, 8385)). Voor veel werknemers leiden de maatregelen rondom de coronacrisis wat betreft de kosten van vervoer tot een verandering van hun reispatroon. Die verandering kan meebrengen dat een werkgever de vaste reiskostenvergoeding moet aanpassen of geheel of gedeeltelijk tot het loon moet rekenen. Dit vind de hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken in deze bijzondere omstandigheden niet doelmatig en ongewenst. Daarom is voor zoveel nodig het volgende goed gekeurd.

Goedkeuring
“Ik keur voor zoveel nodig goed dat een werkgever gedurende de werking van dit besluit voor een vaste reiskostenvergoeding geen gevolgen verbindt aan een wijziging in het reispatroon van een werknemer. De werkgever kan deze goedkeuring ook toepassen voor een vaste reiskostenvergoeding met nacalculatie. Dit betekent dat de werkgever voor deze periode mag blijven uitgaan van de aangenomen feiten waar de vergoeding op gebaseerd is.” Aldus mr. J. de Blieck hoofddirecteur Fiscale en Juridische Zaken

Meer informatie en de overige bepalingen over het beleidsbesluit fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis, kunt u hier terug lezen.