Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

De Tozo is er om zelfstandigen (inclusief zzp’ers) een inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021.