Informatie

Kennis, informatie en goede gewoontes

We hebben 1 salarisadministrateur in dient. Kan Young People ons helpen mocht onze collega uitvallen?

Ja, bij Young People is het mogelijk om de salarisadministratie gedeeltelijk door ons uit te voeren tot aan geheel uitbesteden. Ook fungeert Young People voor vele organisaties als back-up voor de salarisadministratie om er zorg voor te dragen dat de verloning doorgang heeft.

Categorie: YP